Aniversări clujene

Muzicianul și scriitorul GHEORGHE  MUȘAT   – 85 de ,,primăveri”

Alcătuită din frânturi de lumini și umbre, sentimente și întâmplări, din amintiri și fapte recente, când vesele, când triste, din  jertfiri stratificate în timp și bucurii pe măsură, viața omului dăruit cu multiple talente și virtuți – l-am numit pe concitadinul nostru, instrumentistul virtuoz, pedagogul cu vocație, autorul unei metode de exerciții zilnice pentru trompetă, întemeietorul și conducătorul de formații camerale, studentul și apoi docentul de la Bayreuth (ca asistent al celebrului trompetist și profesor Adolf Scherbaum), filantropul, mai nou condeierul  Gheorghe MUȘAT – se pregătește să poposească pe cea de a 85-a treaptă dintr-un parcurs al devenirii. La ora când aceste consemnări văd lumina tiparului, eroul lor va fi depășit cu bine momentul de răgaz. O viață de roman, s-ar putea spune, dacă avem în vedere prin câte a trecut și mai trece, zbaterile, neliniștile, încercările, dar și marile bucurii care i-au luminat urcușul.

,,Orice poveste a vieții unui om este un adevărat roman, romanțat sau nu, fiind o frântură din istoria trecerii noastre prin această lume, a luptei pe care o dăm cu noi înșine, cu evenimentele istorice ale timpului, necesitând tenacitate și sacrificii. Bucuriile și tristețile, zilele însorite sau mai întunecoase, toate împreună au fost trăite și de mine”, scria Gheorghe Mușat într-o mărturisire așezată drept ,,prolog” la cartea sa autobiografică Trompetist pe scena vieții, apărută în 2015 la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca. 

Plecat în lume din Baia lui Ștefan cel Mare și Sfânt – din frumosul sat ,,cu șes lin înspre miazănoapte, cu semețe dealuri împădurite spre miazăzi și cu firea domoală a țăranului român în timp de pace”, potrivit lui Gheorghe Mușat însuși –, din casa cu șase copii a vrednicului artist-cioplitor în lemn și creator de mobilier bisericesc Mihai Mușat, trecut apoi prin Fălticenii care au dat nume mari culturii române, prin Liceul de Muzică din Iași, cel despre care scriem a ajuns în 1955 la Cluj, unde și-a început și desăvârșit pregătirea muzicală superioară la Conservatorul de aici. Nu oricum, însă, ci în ambianța unor personalități de anvergură ale muzicii românești, precum maestrul baghetei, Antonin Ciolan – ctitorul Filarmonicii clujene –, Celestin Cherebețiu, Sigismund Toduță, Tudor Jarda ș.a. De aici înainte, ferestrele i s-au deschis larg către  o viață închinată muzicii. 

MUZICIANUL ȘI PEDAGOGUL. În anul 1955 s-a aflat între membri fondatori ai Orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat ,,Transilvania”, orchestră în care și-a desfășurat activitatea, ca prim-trompetist, timp de 40 de ani, și cu care a gustat din cupa aurită a succesului în țară și peste hotare; în 1969 îl regăsim între fondatorii  Ansamblului ,,Ars Nova” – formație camerală clujeană, ce și-a câștigat notorietate națională și internațională prin promovarea avangardei muzicale a secolelor XX și XXI, precum și prin interpretări memorabile. 

Timp de cinci decenii a fost profesor colaborator la Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa de trompetă. De activitatea interpretativă și pedagogică a muzicianului Gheorge Mușat este legată și înființarea, în anul 2001, a Ansamblului de muzică barocă ,,Consort”. Să nu uităm, apoi, că în mai multe rânduri a fost invitat să conducă cursul de muzică de cameră pentru instrumente de suflat din alamă la Festivalul Internațional al Tinerilor Muzicieni de Pretutindeni de la Bayreuth. 

SCRIITORUL. Încredințat, în anii din urmă, scrisului, Gheorghe Mușat a dat la iveală următoarele volume: Amintirile mele despre ERICH BERGEL – trei ediții (2007, 2008, 2009), toate apărute la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca; Lumini și umbre – ediția I (2007), la Editura Risoprint din Cluj-Napoca, ediția a II-a (2014), Editura Ecou Transilvan; De-ale muzicienilor și nu numai, ediția I (2009), Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, ediția a II-a (2010), Editura Grinta, Cluj-Napoca, ediția a III-a (2016), Editura Ecou Transilvan; Trompetist pe scena vieții (2015), Editura Ecou Transilvan; ANTONIN CIOLAN – inegalabilul maestru al baghetei, ediția I (2012), Editura Ecou Transilvan, ediția a II-a (2017), Editura Junimea, Iași; Bayreuth – oraș al festivalurilor. Prezențe românești (2019), Editura Ecou Transilvan; Arcadă germano-română. Scriitorul HANS BERGEL, (2020), Editura Ecou Transilvan. 

Muzicianul Gheorghe Mușat a realizat și două albume discografice: Muzică barocă, împreună cu formația vocal-instrumentală ,,Consort”, și Muzică barocă pentru trompetă și orgă, în colaborare cu organistul Horea Haplea. 

Cărțile i-au fost răsplătite cu medalii de aur și premii I  la câteva ediții ale EUROINVENT de la Iași – eveniment care promovează creativitatea și inovarea în context internațional și care include în program și Salonul de carte tehnico-științifică, artistică și literară. O știre de ultima oră ne informează că, recent, cartea lui Gheorghe Mușat – Arcadă germane-română. Scriitorul HANS BERGEL  a primit MARELE PREMIU la cea de a XII-a ediție a EUROINVENT, desfășurată online, în perioada 21-23 mai 2020. 

PRIETENUL și OMUL CU SUFLET MARE. Prieteniile adevărate nu se măsoară nici în ani, nici în fapte și nici în cuvinte, ci, mai degrabă, în starea de beatitudine  ce se revarsă din întâlnirea fericită a zilei cu noaptea, în lumina pe care oglinzile necuprinse ale cerului o trimit către pământ. O asemenea lumină a generat prietenia de peste trei decenii a lui Gheorghe Mușat cu muzicianul Erich Bergel (1930-1998): ,,Erich Bergel mi-a fost întotdeauna călăuză și un exemplu extraordinar. M-a onorat cu prietenia lui încă din anii studenției. Amintirile care mă leagă de Erich Bergel sunt foarte multe și s-au adunat în decursul anilor… În timpul turneelor mele cu Filarmonica din Cluj sau cu alte orchestre din România m-am întâlnit de multe ori cu Erich, care făcea mii de kilometri cu mașina să ajungă acolo unde mă aflam eu sau Orchestra Filarmonicii din Cluj. Autodisciplina și imensele sale cunoștințe în domeniul muzicii îl făceau să ceară și celor cu care lucra un comportament pe măsura calităților sale. I-am putut cunoaște gândirea, pentru că am păstrat o permanentă legătură și după plecarea lui din țară, în 1971, cât și după Revoluția din 1989. Prietenia noastră s-a cimentat, în primul rând, în timpul în care am fost patru ani de zile colegi în compartimentul de trompetă al Filarmonicii din Cluj-Napoca. În ultimii ani ai vieții am fost mult timp împreună, când se afla în țară pentru concerte la Filarmonicile din Cluj, Iași și București. Încrezător în posibilitățile sale profesionale, în marele său talent, cu o voință de fier, a urcat fără încetare pe cele mai înalte trepte ale gloriei artistice”. 

Despre noblețea acestei prietenii am scris în multe alte împrejurări, mai cu seamă  în momentul apariției tuturor cărților pe care Gheorghe Mușat le-a dedicat prietenului său. 

O altă prietenie de o viață l-a legat pe Gheorghe Mușat și de marele pictor Gheorghi Apostu, a cărui pildă vie de creație rodnică o păstrează în amintire pentru totdeauna. 

Un suflet mare și generos, străbătut de un duh al blândeții și înțelegerii specific spiritului moldav, de capacitatea de a dărui și a se dărui pe sine, de a îmbrățișa lumina dătătoare de speranță. Așa l-am cunoscut, așa îl cunoaștem pe Gheorghe Mușat. 

Din acest suflet mare au izvorât inițiative cu valoare de unicat, cum sunt: amplasarea bustului Maestrului său, dirijorul Antonin Ciolan, în Parcul Central din Cluj-Napoca – operă de referință a marelui sculptor Ion Irimescu; sărbătorirea sculptorului Ion Irimescu la Cluj-Napoca, ocazie cu care artistul a fost onorat cu cele mai înalte titluri la Primăria clujeană și la Universitatea de Artă și Design; refacerea monumentului funerar al familiei Ciolan din cimitirul ,,Eternitatea”  din Iași, care, de atunci, se regăsește între reperele istorice și culturale ale orașului. 

Inițiative materializate, în mare parte, prin eforturi financiare proprii, prin mobilizarea colegilor și a discipolilor, a autorităților locale, dar, mai presus de toate, printr-o investiție afectivă fără egal. După o viață petrecută pe scena ce concert sau înconjurat de studenții săi, Gheorghe Mușat s-a așezat la masa de scris, cu sentimentul că împlinește o datorie sacră față de înaintași și față de cei care i-au arătat drumul, care l-au format și cărora le poartă o vie recunoștință, dar și față de prietenii și colegii cu care a împărțit cele mai frumoase clipe ale tinereții muzicale clujene. Din aceeași datorie s-au născut și cărțile de restituiri memorialistice și documentare, respectiv epistolare, dedicate marelui său prieten, muzicianului de anvergură mondială Erich Bergel, respectiv filosofului, istoricului de artă, scriitorului, traducătorului, muzicianului, jurnalistului și editorului Dr.h.c. Hans Bergel, fratele dirijorului Erich Bergel. 

Am aflat cu mare bucurie, cu puțin înainte de a încredința tiparului acest text aniversar, că, în ediția din 15 mai 2020 a cotidianului Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien (apariție ce ne-a fost semnalată  prin bunăvoința corespondentului nostru din Germania, dl Georg Barth, originar din Sibiu și stabilit la Passau), același venerabil om de cultură  Hans Bergel scrie despre aniversarea celor 85 de ani  ai lui Gheorghe Mușat – vârstă pe care acesta a împlinit-o la 14 mai 2020. Cuvintele, adresate cu căldură ,,Unui prieten” (titlul articolului), alcătuiesc crochiul unei vieți care și-a urmat cu îndărătnicie destinul: ,,Muzicianul și scriitorul Gheorghe Mușat. S-a născut la 14 mai 1935, într-o regiune din Nordul Moldovei, în localitatea Baia, al cărei nume este menționat în analele de  război ale lui Ștefan cel Mare. Pentru mine, ca german venit pe lume în Transilvania, aceasta este leagănul inconfundabil al spiritualității românești. Nu puțin din vechea sa înțelepciune privind mediul înconjurător și oamenii trăiesc aievea și în el”, notează autorul. Sunt enumerate succesele pe plan muzical ale lui Gheorghe Mușat, cărțile, marea surpriză oferită prin cea mai recentă carte a sa, Arcadă germano-română. Scriitorul HANS BERGEL, (2020) – dedicată lui Hans Bergel care, la 26 iulie 2020,  va împlini 95 de ani! 

Acum, când tăcerile atârnă de-o pală de vânt, când clipele se precipită printre aștri, când cerurile se destramă-n nori pentru a se reîntrupa în cuvinte, muzicianul și scriitorul Gheorghe MUȘAT, scrutează cu speranță și seninătate viitorul. Alte căutări, alte vise, alte cărți, alte proiecte înveșmântate în viața care merge mai departe.

Michaela BOCU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *